CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP

✔ Các chuyên gia Soi Cầu Cao Cấp của chúng tôi khẳng định bắt chính xác 100%  Chốt Đề Đầu Đuôi Miền Bắc hôm nay.
✔ Cầu   CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP ngày, giá : 3.000.000 VNĐ
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
LỖI LẤY SỐ VÀ NẠP THẺ LIÊN HỆ SMS: 01689330701

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHÍNH XÁC

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
31/07/2017
  30/07/2017 Đầu 7- Đuôi 0  Win Đầu 7- Đuôi 0
 29/07/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0
28/07/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
27/07/2017  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3
 26/07/2017  Đầu 6- Đuôi 7   Win Đầu 6- Đuôi 7
 25/07/2017  Đầu 6- Đuôi 4  Win Đầu 6- Đuôi 4
 24/07/2017  Đầu 3- Đuôi 7   Win Đầu 3- Đuôi 7
 23/07/2017   Đầu 2- Đuôi 0  Win Đầu 2- Đuôi 0
 22/07/2017  Đầu 8- Đuôi 1  Win Đầu 8- Đuôi 1
 21/07/2017  Đầu 6- Đuôi 4  Win Đầu 6- Đuôi 4
 20/07/2017  Đầu 3- Đuôi 3  Win Đầu 3- Đuôi 3
 19/07/2017   Đầu 3- Đuôi 7  Win Đầu 3- Đuôi 7
 18/07/2017   Đầu 6- Đuôi 6  Win Đầu 6- Đuôi 6
 17/07/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 16/07/2017  Đầu 3- Đuôi 9  Win Đầu 3- Đuôi 9
 15/07/2017  Đầu 8- Đuôi 1  Win Đầu 8- Đuôi 1
 14/07/2017   Đầu 6- Đuôi 6  Win Đầu 6- Đuôi 6
 13/07/2017  Đầu 3- Đuôi 1  Win Đầu 3- Đuôi 1
 12/07/2017 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đầu 1- Đuôi 2
 11/07/2017 Đầu 1- Đuôi 0 Win Đầu 1- Đuôi 0
 10/07/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
 09/07/2017 Đầu 9- Đuôi 3 Win Đầu 9- Đuôi 3
 08/07/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
 07/07/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 06/07/2017 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
05/07/2017 Đầu 1- Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
 04/07/2017 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4- Đuôi 8
 03/07/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
 02/07/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 01/07/2017  Đầu 2- Đuôi 1  Win Đầu 2 Đuôi 1
 30/06/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9 
 29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
 28/06/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 27/06/2017  Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
26/06/2017  Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7
25/06/2017 Đầu 2- Đuôi 5   Miss
24/06/2017 Đầu 6- Đuôi 1  Win Đầu 6- Đuôi 1
23/06/2017 Đầu 2- Đuôi 3  Win Đầu 2- Đuôi 3
22/06/2017 Đầu 7- Đuôi 8  Win Đầu 7- Đuôi 8
 21/06/2017 Đầu 7- Đuôi 2  Win Đầu 7- Đuôi 2
20/06/2017  Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
19/06/2017  Đầu 2- Đuôi 4   Win Đầu 2- Đuôi 4
18/06/2017 Đầu 7- Đuôi 6   Win Đầu 7- Đuôi 6
 17/06/2017 Đầu 5- Đuôi 4  Win Đuôi 4
 16/06/2017 Đầu 8- Đuôi 0  Win Đầu 8- Đuôi 0
15/06/2017 Đầu 8- Đuôi 5   Miss
14/06/2017  Đầu 4- Đuôi 9  Miss
 13/06/2017  Đầu 8- Đuôi 7  Miss
 12/06/2017  Đầu 5- Đuôi 5  Win Đầu 5- Đuôi 5
 11/06/2017 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- ĐuôI 1
10/06/2017   Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9 
 09/06/2017  Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- ĐuôI 2
08/06/2017 Đầu 8- Đuôi 47  Win Đầu 8- Đuôi 7
 07/06/2017  Đầu 0- Đuôi 4 Miss
06/06/2017 Đầu3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
05/06/2017   Đầu 2- Đuôi 0  Win Đầu 2- Đuôi 0
04/06/2017  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5
 03/06/2017 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4- Đuôi 6
02/06/2017  Đầu 7- Đuôi 9 Miss
 01/06/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 31/05/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6 
 30/05/2017  Đầu 1- Đuôi 6 Miss
 29/05/2017  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4
 28/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 27/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5 – Đuôi 5
 26/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 25/05/2017  Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6
 24/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
 23/05/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Miss
 22/05/2017 Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5 Đuôi 2
 21/05/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
 20/05/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 19/05/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
 18/05/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 17/05/2017 Đầu – Đuôi Miss
 16/05/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 15/05/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 14/05/2017 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 13/05/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
 12/05/2017 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 11/05/2017 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
 10/05/2017 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 09/05/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 08/05/2017 Đầu 1- Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 07/05/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
 06/05/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
 05/05/2017  ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Win Đầu 2 
 04/05/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 03/05/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
02/05/2017 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
01/05/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6